Capturing Nature

Runde 01Runde 02Runde 03Runde 04Runde 05Runde 06Runde 07Runde 08Runde 09Runde 10Runde 11Runde 12Runde 13Runde 14Runde 15Runde 16Runde 17

Den norska fågelklippan

Bilder tagna från en resa i juni som gick till den norska fågelklippan Runde.