Capturing Nature

Grand Teton-1Grand Teton-2Grand Teton-3Grand Teton-4Grand Teton-5Grand Teton-6Grand Teton-7Grand Teton-8Grand Teton-9Grand Teton-10Grand Teton-11

Grand Teton

Grand teton är en legendarisk nationalpark med sina mycket karakteristiska bergstoppar som har bildats till följd av att kontinentalplattorna möts. Jag besökte området vid två tillfällen under sommaren 2013 och bilderna i albumet är en blandning från de båda besöken.