Capturing Nature

Sångsvan 01Sångsvan-02Sångsvan-03Sångsvan 04Sångsvan 05Sångsvan 06Sångsvan 07Sångsvan-08

Sångsvan

Under den tidiga våren flyttar sångsvanarna från söder upp till de norra delarna av Sverige. Under denna flytt brukar de stanna till under några dagar i mina hemtrakter. Bilderna i albumet är dels tagna i närheten av mitt hem i Sörmland och dels tagna vid den stora samlingen av svanar vid Tysslingen.