Capturing Nature

Skogslandskap-01Skogslandskap-02Skogslandskap-03Skogslandskap-04Skogslandskap-05Skogslandskap-06Skogslandskap-07Skogslandskap-08Skogslandskap-09Skogslandskap-10Skogslandskap-11

Skogslandskap

Skogen är en plats jag återvänder till gång på gång när jag är ute för att fotografera landskap. I albumet finns det bilder från flera olika skogar tagna under de senaste åren.