Capturing Nature

Sörmlandskusten 1Sörmlandskusten 2Sörmlandskusten 3Sörmlandskusten 4Sörmlandskusten 5Sörmlandskusten 6Sörmlandskusten 7Sörmlandskusten 8Sörmlandskusten 9Sörmlandskusten 10Sörmlandskusten 11

Sörmlandskusten

Då jag bor utanför Nyköping, inte långt från kusten, blir kustremsan och skärgården som återfinns mellan Nyköping och Trosa en plats jag återvänder till gång på gång för att finna motiv för min landskapsfotografering.